De beleggers verwachten dat China indien nodig nieuwe stimulerende maatregelen zal nemen, iets waar de economie van de hele regio van kan profiteren.

De ondertoon op de financiële markten blijft echter voorzichtig, want er moeten nog heel wat problemen opgelost worden.

Europese banken hebben volume aan uitstaande leningen gereduceerd

Sinds het begin van de financiële crisis in 2008 hebben banken in Europa het volume aan uitstaande leningen teruggebracht met negatieve gevolgen voor de economische groei.

Goldman Sachs verwacht dat deze stagnatie van het reële volume aan leningen, bij gelijkblijvende andere parameters, dit jaar een krimp van 0,5% van het bbp in de eurozone tot gevolg kan hebben.

Mocht het leningenvolume echter slinken met de snelheid die ook direct na de val van Lehman Brothers in 2008 werd gezien, dan zou de krimp dit jaar 1% kunnen bedragen en 1,5% in 2013.

.

Het groeiscenario voor de eurozone is daardoor zeer afhankelijk van overheidsbeleid, met name het voorkomen van een zogeheten systemic event.

De beleggers verwachten dat China indien nodig nieuwe stimulerende maatregelen zal nemen, iets waar de economie van de hele regio van kan profiteren. De ondertoon op de financiële markten blijft echter voorzichtig, want er moeten nog heel wat problemen opgelost worden.Europese banken hebben volume aan uitstaande leningen gereduceerd Sinds het begin van de financiële crisis in 2008 hebben banken in Europa het volume aan uitstaande leningen teruggebracht met negatieve gevolgen voor de economische groei. Goldman Sachs verwacht dat deze stagnatie van het reële volume aan leningen, bij gelijkblijvende andere parameters, dit jaar een krimp van 0,5% van het bbp in de eurozone tot gevolg kan hebben. Mocht het leningenvolume echter slinken met de snelheid die ook direct na de val van Lehman Brothers in 2008 werd gezien, dan zou de krimp dit jaar 1% kunnen bedragen en 1,5% in 2013. . Het groeiscenario voor de eurozone is daardoor zeer afhankelijk van overheidsbeleid, met name het voorkomen van een zogeheten systemic event.