Tyler Durden van Zero Hedge is echter van mening dat de Aziaten zich wel degelijk bewust zijn van het gevaar dat ze lopen. In realiteit bereiden de beleggers, en dan op de eerste plaats de Chinese beleggers, zich wel degelijk voor op wat het 'ondenkbare' wordt genoemd.

De Aziatische beleggers zijn helemaal niet blind en bereiden zich al jarenlang voor op een financiële ramp die zich in de VS vroeg of laat zou kunnen voordoen. Dat blijkt onder ander uit het feit dat veel langlopende obligaties al werden omgezet in kortlopende obligaties die veel sneller verkocht kunnen worden.

Tyler Durden van Zero Hedge is echter van mening dat de Aziaten zich wel degelijk bewust zijn van het gevaar dat ze lopen. In realiteit bereiden de beleggers, en dan op de eerste plaats de Chinese beleggers, zich wel degelijk voor op wat het 'ondenkbare' wordt genoemd. De Aziatische beleggers zijn helemaal niet blind en bereiden zich al jarenlang voor op een financiële ramp die zich in de VS vroeg of laat zou kunnen voordoen. Dat blijkt onder ander uit het feit dat veel langlopende obligaties al werden omgezet in kortlopende obligaties die veel sneller verkocht kunnen worden.