Het sentiment wordt negatief beïnvloed door de publicatie van tegenvallende bedrijfsresultaten. Van de 492 bedrijven die tot dusver gerapporteerd hebben, stelden er 55% met de cijfers teleur.

Op economisch vlak was er vanmorgen het gegeven dat de Australische centrale de groeiprognoses naar beneden aanpaste. Daarnaast kwam de Chinese inflatie lager dan verwacht uit, die inflatie bevindt zich nu op het laagste peil voor de afgelopen 33 maanden. Vooral het wegvallen van de voedselinflatie speelde daarbij een rol. Mogelijk komt de Chinese regering nu met nieuwe stimulerende maatregelen.

Deutsche Bank herhaalt haar pleidooi om fiscaal voordeel aan de spaarder zelf te geven

Deutsche Bank herhaalt haar pleidooi voor een fundamentele hervorming waarbij het fiscale voordeel niet langer aan één specifiek product (de gereglementeerde spaarrekening) zou worden gekoppeld, maar zou worden gegeven aan de spaarder zelf.

De spaarder zou hierbij dan zelf kunnen beslissen welke interesten (tot een maximum van momenteel 1.830 EUR per persoon) kunnen genieten van een fiscaal voordeel.

Aldus kan de spaarder - in de huidige context van lage rente - zijn spaarportefeuille diversifiëren over andere obligataire producten met andere looptijden, waardoor het mogelijk wordt om betere rentevoeten te bekomen zonder te moeten verzaken aan het fiscaal voordeel.

Het sentiment wordt negatief beïnvloed door de publicatie van tegenvallende bedrijfsresultaten. Van de 492 bedrijven die tot dusver gerapporteerd hebben, stelden er 55% met de cijfers teleur. Op economisch vlak was er vanmorgen het gegeven dat de Australische centrale de groeiprognoses naar beneden aanpaste. Daarnaast kwam de Chinese inflatie lager dan verwacht uit, die inflatie bevindt zich nu op het laagste peil voor de afgelopen 33 maanden. Vooral het wegvallen van de voedselinflatie speelde daarbij een rol. Mogelijk komt de Chinese regering nu met nieuwe stimulerende maatregelen.Deutsche Bank herhaalt haar pleidooi om fiscaal voordeel aan de spaarder zelf te geven Deutsche Bank herhaalt haar pleidooi voor een fundamentele hervorming waarbij het fiscale voordeel niet langer aan één specifiek product (de gereglementeerde spaarrekening) zou worden gekoppeld, maar zou worden gegeven aan de spaarder zelf. De spaarder zou hierbij dan zelf kunnen beslissen welke interesten (tot een maximum van momenteel 1.830 EUR per persoon) kunnen genieten van een fiscaal voordeel. Aldus kan de spaarder - in de huidige context van lage rente - zijn spaarportefeuille diversifiëren over andere obligataire producten met andere looptijden, waardoor het mogelijk wordt om betere rentevoeten te bekomen zonder te moeten verzaken aan het fiscaal voordeel.