AXA Investments Managers: "Bovendien verzwakt de hardnekkige werkloosheid de positie van de regering Obama ten opzichte van de Republikeinse partij. Die is tegen ieder nieuw stimuleringspakket. De begroting krimpt volgend jaar met minstens 1,2% van het bbp -- of zelfs 2,1% als de belastingverlagingen voor de middenklasse uit het Bush-tijdperk niet hernieuwd worden."

Als stimuleringsmaatregelen op deze schaal teruggedraaid worden, vormt dit zeker een gevaar voor het economische herstel. De ontbrekende schakel -werkgelegenheid - blijft afhankelijk van een daadwerkelijk herstel van de dienstensector.

AXA Investments Managers: "De recente trends zijn hier echter niet rooskleurig. Beleggers moeten dus goed letten op de conditie van de dienstensector en op het Amerikaanse werkgelegenheids-plaatje in het algemeen, met name nu er weer tussentijdse verkiezingen aankomen. Een terugval is niet erg waarschijnlijk, maar wanneer deze overgangsfase plaatsvindt tegen de achtergrond van politieke spanningen, dan zal het wantrouwen weer de overhand krijgen."

In het algemeen zullen risicovolle beleggingen onder invloed blijven staan van macro-economische cijfers en het bijbehorende sentiment.

AXA Investments Managers: "Weliswaar bood de meest recente stroom cijfers (ISM-enquête onder inkoopmanagers in de verwerkende industrie en werkgelegenheidscijfers uit de VS) wat opluchting na de recente verkoopdruk, maar het sentiment blijft fragiel."

AXA Investments Managers: "Bovendien verzwakt de hardnekkige werkloosheid de positie van de regering Obama ten opzichte van de Republikeinse partij. Die is tegen ieder nieuw stimuleringspakket. De begroting krimpt volgend jaar met minstens 1,2% van het bbp -- of zelfs 2,1% als de belastingverlagingen voor de middenklasse uit het Bush-tijdperk niet hernieuwd worden." Als stimuleringsmaatregelen op deze schaal teruggedraaid worden, vormt dit zeker een gevaar voor het economische herstel. De ontbrekende schakel -werkgelegenheid - blijft afhankelijk van een daadwerkelijk herstel van de dienstensector. AXA Investments Managers: "De recente trends zijn hier echter niet rooskleurig. Beleggers moeten dus goed letten op de conditie van de dienstensector en op het Amerikaanse werkgelegenheids-plaatje in het algemeen, met name nu er weer tussentijdse verkiezingen aankomen. Een terugval is niet erg waarschijnlijk, maar wanneer deze overgangsfase plaatsvindt tegen de achtergrond van politieke spanningen, dan zal het wantrouwen weer de overhand krijgen." In het algemeen zullen risicovolle beleggingen onder invloed blijven staan van macro-economische cijfers en het bijbehorende sentiment. AXA Investments Managers: "Weliswaar bood de meest recente stroom cijfers (ISM-enquête onder inkoopmanagers in de verwerkende industrie en werkgelegenheidscijfers uit de VS) wat opluchting na de recente verkoopdruk, maar het sentiment blijft fragiel."