AXA Investments Managers: "De winstgroei zal vooral afhankelijk zijn van omzetgroei en niet zozeer van herstructurering. Daarom verwachten we in 2011 voor de niet-financiële sector op zijn hoogst een winstgroei van zo'n 10%."

Daarentegen is de waardering allesbehalve excessief. Met een voortschrijdende K/W onder de 15x staat de Amerikaanse markt momenteel op een niveau dat niet alleen vergelijkbaar is met de periode 2004-2006, maar ook met het begin van de jaren negentig.

AXA Investments Managers: "Desalniettemin zijn wij nog steeds overtuigd dat de K/W, op basis van de winst over heel 2011, dichter bij de 11x ligt: dus duidelijk onder het langetermijnniveau en het gemiddelde niveau over de hele cyclus dat wij op 15x schatten. Anders gezegd, de huidige waardering impliceert dat de winsten in 2011 met rond 10% zullen dalen. Vanzelfsprekend betekent een dergelijke uitkomst een dubbeldip-scenario. Wij denken evenwel niet dat de waardering momenteel op de voorgrond staat. Economische onzekerheid heeft duidelijk de overhand.

Daarom adviseren wij een defensievere landenallocatie, met een voorkeur voor de Britse markt gefinancierd uit een onderweging in de eurozone. Deze visie wordt bovendien onderstreept door een meer defensieve sectorvoorkeur. Wij stellen daarom voor om winst te nemen op luxe consumentengoederen en de positie in deze sector te verlagen tot onderwogen, niet alleen vanwege de waardering, maar ook omdat de rek uit het momentum is."

AXA Investments Managers: "De winstgroei zal vooral afhankelijk zijn van omzetgroei en niet zozeer van herstructurering. Daarom verwachten we in 2011 voor de niet-financiële sector op zijn hoogst een winstgroei van zo'n 10%." Daarentegen is de waardering allesbehalve excessief. Met een voortschrijdende K/W onder de 15x staat de Amerikaanse markt momenteel op een niveau dat niet alleen vergelijkbaar is met de periode 2004-2006, maar ook met het begin van de jaren negentig. AXA Investments Managers: "Desalniettemin zijn wij nog steeds overtuigd dat de K/W, op basis van de winst over heel 2011, dichter bij de 11x ligt: dus duidelijk onder het langetermijnniveau en het gemiddelde niveau over de hele cyclus dat wij op 15x schatten. Anders gezegd, de huidige waardering impliceert dat de winsten in 2011 met rond 10% zullen dalen. Vanzelfsprekend betekent een dergelijke uitkomst een dubbeldip-scenario. Wij denken evenwel niet dat de waardering momenteel op de voorgrond staat. Economische onzekerheid heeft duidelijk de overhand. Daarom adviseren wij een defensievere landenallocatie, met een voorkeur voor de Britse markt gefinancierd uit een onderweging in de eurozone. Deze visie wordt bovendien onderstreept door een meer defensieve sectorvoorkeur. Wij stellen daarom voor om winst te nemen op luxe consumentengoederen en de positie in deze sector te verlagen tot onderwogen, niet alleen vanwege de waardering, maar ook omdat de rek uit het momentum is."