AXA Investment Managers: "De bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal bevestigen niettemin dat bedrijven goed bij kas zijn en profiteren van een hoger dan verwachte omzetgroei. Op grond daarvan hebben wij onze prognose voor de winstgroei in de Verenigde Staten en Europa in 2011 daarom naar boven bijgesteld tot 10-15%. In dit licht bezien achten wij de internationale aandelenmarkten met een verwachte k/w van circa 13x nog steeds enigszins onder hun reële waarde gewaardeerd. Aanhoudende inflatievrees in combinatie met monetaire verkrapping zorgt echter nog steeds voor tegenwind. Op landenniveau stellen wij één bescheiden wijziging voor: opwaardering van de reeds lang bestaande onderweging in Zwitserland naar neutraal om de landenallocatie evenwichtiger te maken en de bèta van portefeuilles te reduceren. Met betrekking tot de Verenigde Staten zijn wij er onveranderd van overtuigd dat het nog altijd zeer ruime monetaire beleid voor rugwind moet blijven zorgen. De overweging van de Amerikaanse markt is daarom gehandhaafd. In opkomende landen geven wij er vanwege aanhoudende inflatievrees de voorkeur aan de voorzichtige positionering te continueren."

AXA Investment Managers: "De bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal bevestigen niettemin dat bedrijven goed bij kas zijn en profiteren van een hoger dan verwachte omzetgroei. Op grond daarvan hebben wij onze prognose voor de winstgroei in de Verenigde Staten en Europa in 2011 daarom naar boven bijgesteld tot 10-15%. In dit licht bezien achten wij de internationale aandelenmarkten met een verwachte k/w van circa 13x nog steeds enigszins onder hun reële waarde gewaardeerd. Aanhoudende inflatievrees in combinatie met monetaire verkrapping zorgt echter nog steeds voor tegenwind. Op landenniveau stellen wij één bescheiden wijziging voor: opwaardering van de reeds lang bestaande onderweging in Zwitserland naar neutraal om de landenallocatie evenwichtiger te maken en de bèta van portefeuilles te reduceren. Met betrekking tot de Verenigde Staten zijn wij er onveranderd van overtuigd dat het nog altijd zeer ruime monetaire beleid voor rugwind moet blijven zorgen. De overweging van de Amerikaanse markt is daarom gehandhaafd. In opkomende landen geven wij er vanwege aanhoudende inflatievrees de voorkeur aan de voorzichtige positionering te continueren."