AXA Investment Managers: "De rente op Griekse 2-jaars leningen is tot boven de 25% gestegen, wat een insolventiekans van meer dan 60% (over een periode van vijf jaar) weerspiegelt. Inmiddels wordt er aan een tweede noodpakket gewerkt. Deze onzekerheid vormt een verdere onderbouwing voor onze voorzichtige houding tegenover Griekse obligaties. De markten zullen enerzijds met politieke retoriek en anderzijds met aanhoudende budgettaire tegenvallers worden geconfronteerd. Helaas lijkt onzekerheid hierbij het meest zekere element te zijn. Dit is duidelijk een argument ten gunste van een lager renteniveau, want Duitse Bunds bieden de belegger een (relatief) rustige haven."

AXA Investment Managers: "De rente op Griekse 2-jaars leningen is tot boven de 25% gestegen, wat een insolventiekans van meer dan 60% (over een periode van vijf jaar) weerspiegelt. Inmiddels wordt er aan een tweede noodpakket gewerkt. Deze onzekerheid vormt een verdere onderbouwing voor onze voorzichtige houding tegenover Griekse obligaties. De markten zullen enerzijds met politieke retoriek en anderzijds met aanhoudende budgettaire tegenvallers worden geconfronteerd. Helaas lijkt onzekerheid hierbij het meest zekere element te zijn. Dit is duidelijk een argument ten gunste van een lager renteniveau, want Duitse Bunds bieden de belegger een (relatief) rustige haven."