AXA Investment Managers: "De stap van Standard & Poor's, die de outlook voor de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten bijstelde tot negatief, dreef de Amerikaanse obligatierente slechts kortstondig op. In de loop van april nam de Amerikaanse 10-jaars rente weer met ongeveer 40 bp af. Wij achten het niettemin nog altijd het meest waarschijnlijk dat de rente op Amerikaanse 10-jaars Treasuries eind 2011 op of zelfs boven de 4% zal liggen. Hoewel het Amerikaanse groeiplaatje momenteel verzwakt is, zal de Amerikaanse rente naar onze verwachting in de komende kwartalen dichter bij of zelfs boven de 3%, wat de reële rente zou moeten opstuwen; de huidige niveaus van de reële rente lijken simpelweg te prijzig. De einddatum van de tweede ronde van kwantitatieve verruiming (QE 2) is weliswaar duidelijk aangegeven, maar het effect van de verruiming op de obligatierentes is nog onbekend. Wij houden vast aan de visie dat de risico's voor de rente voornamelijk opwaarts zijn."

AXA Investment Managers: "De stap van Standard & Poor's, die de outlook voor de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten bijstelde tot negatief, dreef de Amerikaanse obligatierente slechts kortstondig op. In de loop van april nam de Amerikaanse 10-jaars rente weer met ongeveer 40 bp af. Wij achten het niettemin nog altijd het meest waarschijnlijk dat de rente op Amerikaanse 10-jaars Treasuries eind 2011 op of zelfs boven de 4% zal liggen. Hoewel het Amerikaanse groeiplaatje momenteel verzwakt is, zal de Amerikaanse rente naar onze verwachting in de komende kwartalen dichter bij of zelfs boven de 3%, wat de reële rente zou moeten opstuwen; de huidige niveaus van de reële rente lijken simpelweg te prijzig. De einddatum van de tweede ronde van kwantitatieve verruiming (QE 2) is weliswaar duidelijk aangegeven, maar het effect van de verruiming op de obligatierentes is nog onbekend. Wij houden vast aan de visie dat de risico's voor de rente voornamelijk opwaarts zijn."