Dit compartiment, dat gekenmerkt wordt door een relatief lange duration - oftewel een rentegevoeligheid van 5 tot 15 aangezien de inflatiegekoppelde obligaties voornamelijk financiële instrumenten op lange termijn zijn - is gevoelig voor renteschommelingen.

Om in te spelen op de behoeften van zijn klanten biedt AXA WF Global Inflation Bonds voortaan de keuze tussen twee types van aandelenklassen:

- Een klasse van standaardaandelen met een relatief lange duration, zoals hiervoor werd uitgelegd. Bij deze aandelenklasse zijn de beleggers volledig blootgesteld aan de invloed van de renteschommeling op de nettowaarde van het compartiment;

- Een klasse van Redex-aandelen met een kortere duration die begin maart 2010 gelanceerd werden en sinds 26 mei 2010 beschikbaar zijn in België. Deze klasse is belegd in inflatiegekoppelde obligaties zoals hiervoor vermeld, en beperkt tegelijkertijd de parallelle stijging of daling van de wereldwijde rentecurven, meer bepaald door de invoering van een indekkingstrategie („overlayâ€).

Bij deze aandelenklasse worden de beleggers slechts gedeeltelijk blootgesteld aan de invloed van de renteschommeling op de nettowaarde van het compartiment.

Dit compartiment, dat gekenmerkt wordt door een relatief lange duration - oftewel een rentegevoeligheid van 5 tot 15 aangezien de inflatiegekoppelde obligaties voornamelijk financiële instrumenten op lange termijn zijn - is gevoelig voor renteschommelingen. Om in te spelen op de behoeften van zijn klanten biedt AXA WF Global Inflation Bonds voortaan de keuze tussen twee types van aandelenklassen: - Een klasse van standaardaandelen met een relatief lange duration, zoals hiervoor werd uitgelegd. Bij deze aandelenklasse zijn de beleggers volledig blootgesteld aan de invloed van de renteschommeling op de nettowaarde van het compartiment; - Een klasse van Redex-aandelen met een kortere duration die begin maart 2010 gelanceerd werden en sinds 26 mei 2010 beschikbaar zijn in België. Deze klasse is belegd in inflatiegekoppelde obligaties zoals hiervoor vermeld, en beperkt tegelijkertijd de parallelle stijging of daling van de wereldwijde rentecurven, meer bepaald door de invoering van een indekkingstrategie („overlayâ€). Bij deze aandelenklasse worden de beleggers slechts gedeeltelijk blootgesteld aan de invloed van de renteschommeling op de nettowaarde van het compartiment.