AXA IM: "De situatie is nog verergerd door de Japanse aardbeving in maart, waardoor toeleveringsketens verstoord raakten en de productie in internationale sectoren als de auto- en de elektronica-industrie tijdelijk moest worden stilgelegd. Andere exogene schokken, in de vorm van stroomuitval in China of noodweer in het Amerikaanse Middenwesten, lijken de mist die de economische vooruitzichten vertroebelt, de komende maanden nog dichter te maken. Een tijdelijke verzwakking lijkt ons waarschijnlijker dan een dubbele dip. In de VS zou het pessimisme van de consument in K3 dankzij lagere olieprijzen moeten afnemen."

Tot dusverre heeft de contraire ontwikkeling van de arbeidsmarkt niet doorgewerkt in het consumentenvertrouwen. Volgens peilingen ligt de werkloosheid in de ogen van de consument stabiel op 8% (in werkelijkheid 9%).

AXA IM: "Hierbij moet worden aangetekend dat de spaarquote 1 procentpunt os gedaald sinds afgelopen zomer en dat de budgettaire stimuleringsmaat-regelen (belastingverlagingen, loonbelastingvoordelen) begin 2012 wegvallen. Groei van het beschikbaar inkomen zal dan ook geheel van een geleidelijk aantrekkende arbeidsmarkt moeten komen. Wij voorzien dan ook een trendmatige groei van de Amerikaanse consumptieve bestedingen van slechts circa 2,5%, conform het potentieel van de economie. Een bescheidener maar wel stabieler potentieel, want de schuldendienstverplichtingen van huishoudens hebben weer het gemiddelde niveau van voor de zeepbel (1980-2003) bereikt. De bestedingen in het bedrijfsleven zijn in H1 2011 eveneens vertraagd (orders voor kapitaalgoederen), maar volgens peilingen zijn de investeringsprogramma's voor de komende zes maanden ambitieus. De financieringskanalen functio-neren weer (hoge vraag naar bedrijfsobligaties, verbeterde kredietsituatie voor huishoudens). De Amerikaanse economie lijkt aan een fase van bescheiden maar stabiele groei (2,6% op jaarbasis) te zijn begonnen."

AXA IM: "De situatie is nog verergerd door de Japanse aardbeving in maart, waardoor toeleveringsketens verstoord raakten en de productie in internationale sectoren als de auto- en de elektronica-industrie tijdelijk moest worden stilgelegd. Andere exogene schokken, in de vorm van stroomuitval in China of noodweer in het Amerikaanse Middenwesten, lijken de mist die de economische vooruitzichten vertroebelt, de komende maanden nog dichter te maken. Een tijdelijke verzwakking lijkt ons waarschijnlijker dan een dubbele dip. In de VS zou het pessimisme van de consument in K3 dankzij lagere olieprijzen moeten afnemen." Tot dusverre heeft de contraire ontwikkeling van de arbeidsmarkt niet doorgewerkt in het consumentenvertrouwen. Volgens peilingen ligt de werkloosheid in de ogen van de consument stabiel op 8% (in werkelijkheid 9%). AXA IM: "Hierbij moet worden aangetekend dat de spaarquote 1 procentpunt os gedaald sinds afgelopen zomer en dat de budgettaire stimuleringsmaat-regelen (belastingverlagingen, loonbelastingvoordelen) begin 2012 wegvallen. Groei van het beschikbaar inkomen zal dan ook geheel van een geleidelijk aantrekkende arbeidsmarkt moeten komen. Wij voorzien dan ook een trendmatige groei van de Amerikaanse consumptieve bestedingen van slechts circa 2,5%, conform het potentieel van de economie. Een bescheidener maar wel stabieler potentieel, want de schuldendienstverplichtingen van huishoudens hebben weer het gemiddelde niveau van voor de zeepbel (1980-2003) bereikt. De bestedingen in het bedrijfsleven zijn in H1 2011 eveneens vertraagd (orders voor kapitaalgoederen), maar volgens peilingen zijn de investeringsprogramma's voor de komende zes maanden ambitieus. De financieringskanalen functio-neren weer (hoge vraag naar bedrijfsobligaties, verbeterde kredietsituatie voor huishoudens). De Amerikaanse economie lijkt aan een fase van bescheiden maar stabiele groei (2,6% op jaarbasis) te zijn begonnen."