Dit zijn de andere hoofdpunten:

• Ons basisscenario: onderhandelingen over een fiscaal verdrag voor de eurozone slagen uiteindelijk; de Europese Centrale Bank gaat over tot kwantitatieve geldverruiming om deflatie te voorkomen; de markten krijgen een positievere kijk op de eurocrisis.

• De wereldwijde groei van het BBP neemt af tot 2,5% in 2012; de wereldeconomie versnelt in de tweede helft van 2012 dankzij krachtig monetair stimuleringsbeleid wereldwijd.

• Het herstel in de VS houdt ondanks budgettaire verkrapping aan dankzij een robuuste consumentenvraag en verdere kwantitatieve geldverruiming door de Fed.

• China wijst de weg in de opkomende wereld met een monetair beleid ter stimulering van de binnenlandse vraag na een afname in het eerste halfjaar.

• De wereldwijde monetaire stimuleringsmaatregelen vergroten opnieuw het risico van inflatie, maar dit zal pas gebeuren nadat de markten ervan overtuigd zijn dat een wereldwijde dubbele dip zal worden voorkomen.

• Ons alternatieve scenario: onderhandelingen over een nieuw EMU-verdrag lopen spaak; Italië neemt afscheid van de euro, geleidelijk gevolgd door alle andere landen van de eurozone. Het chaotische einde van de euro leidt tot een wereldwijde financiële crisis en uiteindelijk tot een mondiale depressie.

• Ons allocatieadvies: onderweging van aandelen, met overweging van VS; neutraal ten opzichte van vastrentende waarden, met overweging van Investment Grade Credit.

Dit zijn de andere hoofdpunten: • Ons basisscenario: onderhandelingen over een fiscaal verdrag voor de eurozone slagen uiteindelijk; de Europese Centrale Bank gaat over tot kwantitatieve geldverruiming om deflatie te voorkomen; de markten krijgen een positievere kijk op de eurocrisis. • De wereldwijde groei van het BBP neemt af tot 2,5% in 2012; de wereldeconomie versnelt in de tweede helft van 2012 dankzij krachtig monetair stimuleringsbeleid wereldwijd. • Het herstel in de VS houdt ondanks budgettaire verkrapping aan dankzij een robuuste consumentenvraag en verdere kwantitatieve geldverruiming door de Fed. • China wijst de weg in de opkomende wereld met een monetair beleid ter stimulering van de binnenlandse vraag na een afname in het eerste halfjaar. • De wereldwijde monetaire stimuleringsmaatregelen vergroten opnieuw het risico van inflatie, maar dit zal pas gebeuren nadat de markten ervan overtuigd zijn dat een wereldwijde dubbele dip zal worden voorkomen. • Ons alternatieve scenario: onderhandelingen over een nieuw EMU-verdrag lopen spaak; Italië neemt afscheid van de euro, geleidelijk gevolgd door alle andere landen van de eurozone. Het chaotische einde van de euro leidt tot een wereldwijde financiële crisis en uiteindelijk tot een mondiale depressie. • Ons allocatieadvies: onderweging van aandelen, met overweging van VS; neutraal ten opzichte van vastrentende waarden, met overweging van Investment Grade Credit.