De voorlopende indicatoren zijn al uitgebodemd (OESO, NBS), terwijl investeringen nog steeds een solide fundament leggen voor groei, zowel in de productiesector als in de woningmarkt (waar de nadruk verschoven is naar sociale woningbouw).

AXA IM: "Eén jaar monetaire verkrapping heeft het tempo van de geldschepping verlaagd (de M1/bbp verhouding is sinds begin 2011 fors teruggelopen) en het gevaar van een inflatiespiraal lijkt dan ook onder controle. De producenten-prijzen zijn ten goede gekeerd, een trend die volgens PMI-peilingen zou moeten aanhouden."

Dankzij gunstige basiseffecten op de prijzen van grondstoffen zou de centrale bank in de loop van de zomer victorie kunnen kraaien. Alle factoren lijken aanwezig om begin 2012, wanneer de macht in China overgedragen wordt, een sereen economisch klimaat te waarborgen.

AXA IM: "Dit Chinese mirakel is echter niet gespeend van verborgen zwakten. Zo zal de inflatie (5,3% j-o-j in april) op het laagste punt van de cyclus maar weinig gedaald zijn. Ook kunnen de spanningen rond de grondstoffen-prijzen door een interne schok (droogte in de Yangzi-vlakte) of externe schok (druk op wereldwijde graan- of energieprijzen) weer oplaaien. Aan het andere uiteinde van het risicospectrum wekt de toenemende schimmigheid van de financiële sector (securitisatie, trusts) en publieke sector (lokale overheden en staatsbedrijven) in de context van een overspannen vastgoedmarkt de vrees dat het bankwezen een groot probleem zal krijgen wanneer de rente weer omhooggaat."

In deze economie met een gesloten kapitaalrekening is het risico niet zozeer van financiële aard - de autoriteiten beschikken over de middelen om een run op banken te bezweren - als wel van cyclische aard: het is duidelijk dat China voor de wereldeconomie de rol van importeur in tijden van nood aangenomen heeft.

AXA IM: "Wij blijven daarom kalm onder de vertraging en stellen onze groeiprognoses voor 2011 slechts licht naar beneden bij. Door het synchrone karakter van de vertraging treden er feitelijk geen veranderingen op in de groei- en renteverhoudingen tussen ontwikkelde en opkomende landen die ten tijde van het ontstaan van de vorige maand besproken dollar-oliespiraal heersten. Het groeiherstel dat na de zomer wordt voorzien, zou deze vicieuze cirkel weer in gang kunnen zetten."

De voorlopende indicatoren zijn al uitgebodemd (OESO, NBS), terwijl investeringen nog steeds een solide fundament leggen voor groei, zowel in de productiesector als in de woningmarkt (waar de nadruk verschoven is naar sociale woningbouw). AXA IM: "Eén jaar monetaire verkrapping heeft het tempo van de geldschepping verlaagd (de M1/bbp verhouding is sinds begin 2011 fors teruggelopen) en het gevaar van een inflatiespiraal lijkt dan ook onder controle. De producenten-prijzen zijn ten goede gekeerd, een trend die volgens PMI-peilingen zou moeten aanhouden." Dankzij gunstige basiseffecten op de prijzen van grondstoffen zou de centrale bank in de loop van de zomer victorie kunnen kraaien. Alle factoren lijken aanwezig om begin 2012, wanneer de macht in China overgedragen wordt, een sereen economisch klimaat te waarborgen. AXA IM: "Dit Chinese mirakel is echter niet gespeend van verborgen zwakten. Zo zal de inflatie (5,3% j-o-j in april) op het laagste punt van de cyclus maar weinig gedaald zijn. Ook kunnen de spanningen rond de grondstoffen-prijzen door een interne schok (droogte in de Yangzi-vlakte) of externe schok (druk op wereldwijde graan- of energieprijzen) weer oplaaien. Aan het andere uiteinde van het risicospectrum wekt de toenemende schimmigheid van de financiële sector (securitisatie, trusts) en publieke sector (lokale overheden en staatsbedrijven) in de context van een overspannen vastgoedmarkt de vrees dat het bankwezen een groot probleem zal krijgen wanneer de rente weer omhooggaat." In deze economie met een gesloten kapitaalrekening is het risico niet zozeer van financiële aard - de autoriteiten beschikken over de middelen om een run op banken te bezweren - als wel van cyclische aard: het is duidelijk dat China voor de wereldeconomie de rol van importeur in tijden van nood aangenomen heeft. AXA IM: "Wij blijven daarom kalm onder de vertraging en stellen onze groeiprognoses voor 2011 slechts licht naar beneden bij. Door het synchrone karakter van de vertraging treden er feitelijk geen veranderingen op in de groei- en renteverhoudingen tussen ontwikkelde en opkomende landen die ten tijde van het ontstaan van de vorige maand besproken dollar-oliespiraal heersten. Het groeiherstel dat na de zomer wordt voorzien, zou deze vicieuze cirkel weer in gang kunnen zetten."