Hierbij werd de vennootschap ingelicht dat de participatie van AXA SA binnen het kapitaal van Home Invest Belgium gestegen is tot boven de drempel van 15% per 11 jun i 2014 en 17,02% bedraagt.

Aan Axa Belgium werden inderdaad 104.666 nieuwe aandelen Home Invest Belgium toegekend, ten gevolge van een kapitaalsverhoging via inbreng in natura verwezenlijkt door Axa Belgium op 11 juni 2014.

Tengevolge van deze operatie, is het totaal aantal aandelen van Home Invest Belgium gestegen en bedraagt dit 3.160.809.

Hierbij werd de vennootschap ingelicht dat de participatie van AXA SA binnen het kapitaal van Home Invest Belgium gestegen is tot boven de drempel van 15% per 11 jun i 2014 en 17,02% bedraagt. Aan Axa Belgium werden inderdaad 104.666 nieuwe aandelen Home Invest Belgium toegekend, ten gevolge van een kapitaalsverhoging via inbreng in natura verwezenlijkt door Axa Belgium op 11 juni 2014. Tengevolge van deze operatie, is het totaal aantal aandelen van Home Invest Belgium gestegen en bedraagt dit 3.160.809.