S.A.S., oefent momenteel samen met AvH gezamenlijke controle uit over DEME.

Het akkoord tussen AvH en VINCI houdt in dat de raad van bestuur van CFE gevraagd zal worden om een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen om AvH toe te laten haar deelneming van 50% in DEME in te brengen in CFE in het kader van een kapitaalverhoging, in ruil voor de uitgifte van 12.222.222 nieuw uitgegeven CFE-aandelen tegen een prijs van 45 euro per aandeel.

VINCI zal gelijktijdig de helft van haar deelneming in CFE, namelijk 23,42% (voor kapitaalverhoging), verkopen aan AvH tegen eenzelfde prijs van 45 euro per aandeel.

Als gevolg van beide transacties zal CFE de enige aandeelhouder van DEME worden, terwijl AvH een belang van 60,39% in CFE zal verwerven, en VINCI een deelneming van 12,1% in CFE zal behouden.

S.A.S., oefent momenteel samen met AvH gezamenlijke controle uit over DEME. Het akkoord tussen AvH en VINCI houdt in dat de raad van bestuur van CFE gevraagd zal worden om een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen om AvH toe te laten haar deelneming van 50% in DEME in te brengen in CFE in het kader van een kapitaalverhoging, in ruil voor de uitgifte van 12.222.222 nieuw uitgegeven CFE-aandelen tegen een prijs van 45 euro per aandeel. VINCI zal gelijktijdig de helft van haar deelneming in CFE, namelijk 23,42% (voor kapitaalverhoging), verkopen aan AvH tegen eenzelfde prijs van 45 euro per aandeel. Als gevolg van beide transacties zal CFE de enige aandeelhouder van DEME worden, terwijl AvH een belang van 60,39% in CFE zal verwerven, en VINCI een deelneming van 12,1% in CFE zal behouden.