Tijdens het eerste kwartaal van 2014 ondernam AvH geen belangrijke investeringen noch desinvesteringen.

Deze netto-thesauriepositie van -8,1 miljoen euro is inclusief het krediet op middellange termijn van 88,0 miljoen euro dat werd opgenomen voor de financiering van de aankoop van 60,4% van CFE per einde 2013.

Dit bedrag is eveneens inclusief de beleggingsportefeuille van AvH en 350.793 eigen aandelen.

Daarvan zijn er 347.000 die dienen voor de indekking van optieverplichtingen in het kader van het aandelenoptieplan en 3.793 die het saldo zijn van aankopen en verkopen van aandelen AvH.

De raad van bestuur blijft positief gestemd over de vooruitzichten van de groep voor het lopende boekjaar.

Tijdens het eerste kwartaal van 2014 ondernam AvH geen belangrijke investeringen noch desinvesteringen. Deze netto-thesauriepositie van -8,1 miljoen euro is inclusief het krediet op middellange termijn van 88,0 miljoen euro dat werd opgenomen voor de financiering van de aankoop van 60,4% van CFE per einde 2013. Dit bedrag is eveneens inclusief de beleggingsportefeuille van AvH en 350.793 eigen aandelen. Daarvan zijn er 347.000 die dienen voor de indekking van optieverplichtingen in het kader van het aandelenoptieplan en 3.793 die het saldo zijn van aankopen en verkopen van aandelen AvH. De raad van bestuur blijft positief gestemd over de vooruitzichten van de groep voor het lopende boekjaar.