Tijdens de AvA is de aanpassing van het dividendbeleid voorgelegd en aangenomen met ingang van 2012. Op basis van het nieuwe dividendbeleid wordt tenminste 75% van het direct beleggingsresultaat per aandeel als dividend uitgekeerd, met de ambitie om het dividend jaarlijks te laten groeien.

Stockdividend wordt alleen aangeboden wanneer de beurskoers op een aantrekkelijk niveau staat. De tussentijdse uitkering van een interimdividend ter hoogte van 60% van het direct beleggingsresultaat per aandeel over het eerste halfjaar blijft gehandhaafd.

Dit nieuwe dividendbeleid is geheel in lijn met Vastned's strategie en zal leiden tot een stabieler en voorspelbaarder dividend.

Tijdens de AvA is de aanpassing van het dividendbeleid voorgelegd en aangenomen met ingang van 2012. Op basis van het nieuwe dividendbeleid wordt tenminste 75% van het direct beleggingsresultaat per aandeel als dividend uitgekeerd, met de ambitie om het dividend jaarlijks te laten groeien. Stockdividend wordt alleen aangeboden wanneer de beurskoers op een aantrekkelijk niveau staat. De tussentijdse uitkering van een interimdividend ter hoogte van 60% van het direct beleggingsresultaat per aandeel over het eerste halfjaar blijft gehandhaafd. Dit nieuwe dividendbeleid is geheel in lijn met Vastned's strategie en zal leiden tot een stabieler en voorspelbaarder dividend.