De raad van bestuur heeft voorgesteld om over 2012 een dividend uit te keren van € 0,25 per (certificaat van een) gewoon aandeel in contanten ten laste van de reserves of, ter keuze van de aandeelhouder of certificaathouder, in de vorm van (certificaten van) gewone aandelen ten laste van de agioreserve. Dit voorstel is goedgekeurd.

De betaalbaarstelling van het dividend vindt plaats op 15 mei 2013.

De raad van bestuur heeft voorgesteld om over 2012 een dividend uit te keren van € 0,25 per (certificaat van een) gewoon aandeel in contanten ten laste van de reserves of, ter keuze van de aandeelhouder of certificaathouder, in de vorm van (certificaten van) gewone aandelen ten laste van de agioreserve. Dit voorstel is goedgekeurd. De betaalbaarstelling van het dividend vindt plaats op 15 mei 2013.