• De door het bestuur opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2013 is vastgesteld;

• Over het boekjaar 2013 wordt per gewoon aandeel van nominaal € 0,10 een bedrag van € 0,26 als slotdividend in contanten uitgekeerd. De betaling van het dividend vindt plaats, na aftrek van 15% dividendbelasting, op woensdag 30 april 2014;

• De heer V.J.J. Germyns is, aansluitend op de algemene vergadering, door de raad van commissarissen conform de voordracht benoemd tot lid van het bestuur;

• De heer P. Aartsen heeft zich niet beschikbaar gesteld voor een nieuwe termijn als bestuurder;

• De heer A.M. van Westerloo heeft zich niet beschikbaar gesteld voor een nieuwe termijn als commissaris;

• De statuten van de vennootschap worden gewijzigd ter implementatie van gewijzigde wet- en regelgeving; en

• Vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van eigen aandelen conform voorstel.

• De door het bestuur opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2013 is vastgesteld; • Over het boekjaar 2013 wordt per gewoon aandeel van nominaal € 0,10 een bedrag van € 0,26 als slotdividend in contanten uitgekeerd. De betaling van het dividend vindt plaats, na aftrek van 15% dividendbelasting, op woensdag 30 april 2014; • De heer V.J.J. Germyns is, aansluitend op de algemene vergadering, door de raad van commissarissen conform de voordracht benoemd tot lid van het bestuur; • De heer P. Aartsen heeft zich niet beschikbaar gesteld voor een nieuwe termijn als bestuurder; • De heer A.M. van Westerloo heeft zich niet beschikbaar gesteld voor een nieuwe termijn als commissaris; • De statuten van de vennootschap worden gewijzigd ter implementatie van gewijzigde wet- en regelgeving; en • Vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van eigen aandelen conform voorstel.