De aandelen zullen vanaf 28 mei 2013 ex-coupon verhandeld worden en het dividend is betaalbaar vanaf 31 mei 2013 aan de

loketten van de KBC bank (Paying Agent) tegen voorlegging van coupon n° 8.

De Algemene Vergadering heeft ook het remuneratieverslag goedgekeurd. Verder heeft de Algemene Vergadering kwijting gegeven aan de commissaris en

aan de bestuurders.

De aandelen zullen vanaf 28 mei 2013 ex-coupon verhandeld worden en het dividend is betaalbaar vanaf 31 mei 2013 aan de loketten van de KBC bank (Paying Agent) tegen voorlegging van coupon n° 8. De Algemene Vergadering heeft ook het remuneratieverslag goedgekeurd. Verder heeft de Algemene Vergadering kwijting gegeven aan de commissaris en aan de bestuurders.