De AV keurde het dividendvoorstel goed waardoor op 1 juli eerstkomend 2,36 EUR bruto per aandeel (netto 1,77 EUR) zal worden betaalbaar gesteld (coupon nr.16).

Ook de voorstellen van de Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) werden aanvaard.

Gimv betaalt over het boekjaar 2008-2009 brutodividend van 2,36 EUR per aandeel (netto 1,77 EUR).

Gimv realiseerde over het boekjaar 2008-2009 een nettoverlies (deel groep) van 322,3 miljoen EUR. De AV aanvaardde vandaag het voorstel van de Raad van Bestuur om over het boekjaar 2008-2009 een brutodividend van 2,36 EUR (netto 1,77 EUR) per aandeel uit te keren.

Op 1 juli 2009 zal dit dividend worden betaalbaar gesteld (coupon nr.16). Dit brengt het brutodividendrendement over de gemiddelde beurskoers van het boekjaar 2008-2009 op 6,4%.

Verder werd ook de jaarrekening van het boekjaar 2008-2009 goedgekeurd. Tevens verleende de AV kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat, afgesloten op 31 maart 2009.

Ten slotte keurde de AV ook de verlenging van volgende bestuursmandaten goed: Zeger Collier en Marc Stordiau tot de AV van 2010; Herman Daems, Leo Victor, Greet De Leenheer, Jan Kerremans en Martine Reynaers tot de AV van 2011; en Eddy Geysen, Eric Spiessens en Emile van der Burg tot de AV van 2013. De AV bekrachtigde ook de coöptatie van Koen Dejonckheere als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 1 oktober 2008 en dit tot de AV van 2013.

De AV keurde het dividendvoorstel goed waardoor op 1 juli eerstkomend 2,36 EUR bruto per aandeel (netto 1,77 EUR) zal worden betaalbaar gesteld (coupon nr.16). Ook de voorstellen van de Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) werden aanvaard. Gimv betaalt over het boekjaar 2008-2009 brutodividend van 2,36 EUR per aandeel (netto 1,77 EUR). Gimv realiseerde over het boekjaar 2008-2009 een nettoverlies (deel groep) van 322,3 miljoen EUR. De AV aanvaardde vandaag het voorstel van de Raad van Bestuur om over het boekjaar 2008-2009 een brutodividend van 2,36 EUR (netto 1,77 EUR) per aandeel uit te keren. Op 1 juli 2009 zal dit dividend worden betaalbaar gesteld (coupon nr.16). Dit brengt het brutodividendrendement over de gemiddelde beurskoers van het boekjaar 2008-2009 op 6,4%.Verder werd ook de jaarrekening van het boekjaar 2008-2009 goedgekeurd. Tevens verleende de AV kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat, afgesloten op 31 maart 2009.Ten slotte keurde de AV ook de verlenging van volgende bestuursmandaten goed: Zeger Collier en Marc Stordiau tot de AV van 2010; Herman Daems, Leo Victor, Greet De Leenheer, Jan Kerremans en Martine Reynaers tot de AV van 2011; en Eddy Geysen, Eric Spiessens en Emile van der Burg tot de AV van 2013. De AV bekrachtigde ook de coöptatie van Koen Dejonckheere als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 1 oktober 2008 en dit tot de AV van 2013.