Het dividend zal betaalbaar gesteld worden op 24 mei 2013.

Gezien het feit dat de momenteel nog in omloop zijnde toonderaandelen niet langer over fysieke coupons beschikken voor een dividendbetaling, zullen de houders van toonderaandelen het dividend 2012 uitbetaald krijgen na omzetting van hun aandelen in gedematerialiseerde vorm of op naam.

Het dividend zal betaalbaar gesteld worden op 24 mei 2013. Gezien het feit dat de momenteel nog in omloop zijnde toonderaandelen niet langer over fysieke coupons beschikken voor een dividendbetaling, zullen de houders van toonderaandelen het dividend 2012 uitbetaald krijgen na omzetting van hun aandelen in gedematerialiseerde vorm of op naam.