Het totaal dividend bedraagt 1,13 euro, waarvan al 0,93 euro werd uitbetaald in december 2013. De AV heeft ook het bezoldigingsverslag voor 2013 goedgekeurd.

Het totaal dividend bedraagt 1,13 euro, waarvan al 0,93 euro werd uitbetaald in december 2013. De AV heeft ook het bezoldigingsverslag voor 2013 goedgekeurd.