De aandeelhouders hebben besloten tot vaststelling van de jaarrekening over 2008 en tot vaststelling van het dividend over 2008 van € 0,30 per aandeel.

De aandeelhouders hebben volledige kwijting verleend aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2008.

Het brutodividend van Arseus bedraagt € 0,30 per aandeel (couponnummer 2). Het nettodividend bedraagt € 0,225 per aandeel. Dit is het brutodividend verminderd met de roerende voorheffing die in België 25% bedraagt.

Voor de aandelen die worden aangeboden met een VVPR-strip (couponnummer 2) geldt een roerende voorheffing van slechts 15%, zodat het nettodividend op € 0,255 per aandeel komt.

De aandeelhouders hebben besloten tot vaststelling van de jaarrekening over 2008 en tot vaststelling van het dividend over 2008 van € 0,30 per aandeel. De aandeelhouders hebben volledige kwijting verleend aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2008.Het brutodividend van Arseus bedraagt € 0,30 per aandeel (couponnummer 2). Het nettodividend bedraagt € 0,225 per aandeel. Dit is het brutodividend verminderd met de roerende voorheffing die in België 25% bedraagt. Voor de aandelen die worden aangeboden met een VVPR-strip (couponnummer 2) geldt een roerende voorheffing van slechts 15%, zodat het nettodividend op € 0,255 per aandeel komt.