Er is decharge verleend aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taken.

De aandeelhouders hebben het slotdividend over 2012 van EUR 0,11 per gewoon aandeel goedgekeurd.

Het slotdividend wordt naar keuze van de aandeelhouder geheel in contanten of geheel in gewone aandelen uitgekeerd.

De aandelenfractie voor het slotdividend wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde aandelenkoers op Euronext Amsterdam in de periode van 3 juni 2013 tot en met 7 juni 2013.

De waarde van het slotdividend in gewone aandelen zal ongeveer hetzelfde bedragen als de waarde van het slotdividend in contanten.

Er is decharge verleend aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taken. De aandeelhouders hebben het slotdividend over 2012 van EUR 0,11 per gewoon aandeel goedgekeurd. Het slotdividend wordt naar keuze van de aandeelhouder geheel in contanten of geheel in gewone aandelen uitgekeerd. De aandelenfractie voor het slotdividend wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde aandelenkoers op Euronext Amsterdam in de periode van 3 juni 2013 tot en met 7 juni 2013. De waarde van het slotdividend in gewone aandelen zal ongeveer hetzelfde bedragen als de waarde van het slotdividend in contanten.