De aandelen zullen vanaf 26 april 2013 ex-coupon verhandeld worden en het dividend is betaalbaar vanaf 2 mei 2013 bij Euroclear Belgium - C.I.K. (Paying Agent) tegen voorlegging van coupon n° 14.

De Algemene Aandeelhoudersvergadering heeft voorts het bestuurdersmandaat van de Heer Storm, Voorzitter van de Raad van Bestuur, voor één jaar hernieuwd tot na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekeningen over het boekjaar 2013 goed te keuren

De aandelen zullen vanaf 26 april 2013 ex-coupon verhandeld worden en het dividend is betaalbaar vanaf 2 mei 2013 bij Euroclear Belgium - C.I.K. (Paying Agent) tegen voorlegging van coupon n° 14. De Algemene Aandeelhoudersvergadering heeft voorts het bestuurdersmandaat van de Heer Storm, Voorzitter van de Raad van Bestuur, voor één jaar hernieuwd tot na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekeningen over het boekjaar 2013 goed te keuren