Opbrengsten 4de kwartaal 2012 (aan ongewijzigde wisselkoersen)
" Opbrengstengroei voor de Groep van 0,3%; autonome opbrengstengroei van 2,5%
" Positieve vergelijkbare omzet en volumegroei (zowel het aantal transacties als het aantal verkochte artikelen) bij Food Lion
" Vlakke vergelijkbare omzet bij Delhaize America en een vergelijkbare omzetgroei van 0,8% bij Delhaize

België

Opbrengsten boekjaar 2012 (aan ongewijzigde wisselkoersen)

" Opbrengstengroei voor de Groep van 2,9%; autonome opbrengstengroei van 2,1%
" Voorlopige niet-geauditeerde onderliggende operationele winst daalt met ongeveer 17,5% tegenover 2011
" Vrije kasstroom overschrijdt €600 miljoen

Andere hoogtepunten

" Eenmalige kosten vóór belastingen van ongeveer €390 miljoen, waarvan slechts €20 miljoen een bijkomende cashimpact heeft, en waarvan ongeveer €300 miljoen in het 4de kwartaal van 2012 geboekt zal worden en ongeveer €90 miljoen in het 1ste kwartaal van 2013
" Aankondiging van een Capital Markets Day op 8 mei 2013

Opbrengsten 4de kwartaal 2012 (aan ongewijzigde wisselkoersen) " Opbrengstengroei voor de Groep van 0,3%; autonome opbrengstengroei van 2,5% " Positieve vergelijkbare omzet en volumegroei (zowel het aantal transacties als het aantal verkochte artikelen) bij Food Lion " Vlakke vergelijkbare omzet bij Delhaize America en een vergelijkbare omzetgroei van 0,8% bij Delhaize België Opbrengsten boekjaar 2012 (aan ongewijzigde wisselkoersen) " Opbrengstengroei voor de Groep van 2,9%; autonome opbrengstengroei van 2,1% " Voorlopige niet-geauditeerde onderliggende operationele winst daalt met ongeveer 17,5% tegenover 2011 " Vrije kasstroom overschrijdt €600 miljoen Andere hoogtepunten " Eenmalige kosten vóór belastingen van ongeveer €390 miljoen, waarvan slechts €20 miljoen een bijkomende cashimpact heeft, en waarvan ongeveer €300 miljoen in het 4de kwartaal van 2012 geboekt zal worden en ongeveer €90 miljoen in het 1ste kwartaal van 2013 " Aankondiging van een Capital Markets Day op 8 mei 2013