Een akkoord blijft mogelijk, maar dit zal extra tijd vragen. En tijd is nu precies waar het de Amerikaanse constructeurs aan ontbreekt. Er zullen zelfs overbruggingskredieten nodig zijn om het einde van het jaar te halen.

Ondertussen liet het ministerie alvast weten dat het in tussentijd faillissementen in de sector zal voorkomen. Hoe en wanneer de problemen zullen aangepakt worden, is niet te voorspellen.

Vast staat dat de ingrepen drastisch zullen zijn, gaande van (gedeeltelijke) nationaliseringen, over een van overheidswege aangestelde 'autotsaar', tot Chapter 11.

De bedrijfsmodellen van de Amerikaanse constructeurs zullen volgens SG Private Banking volledig moeten herzien worden: flexibelere productie, minder merken, evenwichtigere mix, conservatievere financiering.

Het 'too big to fail'-principe lijkt niet langer op te gaan. Psychologisch lijkt men alvast bereid om één van de Big Three op te offeren. Sociaal en economisch zijn de gevolgen van een faillissement evenwel verstrekkend.

Kortom, SG Private Banking meent dat zowel de overheid als de vakbonden zich voldoende flexibel zullen opstellen om echte faillissementen in de sector te vermijden.

Dit belet niet dat de aandeelhouders er bekaaid kunnen van afkomen. Zowel GM als Ford zijn volgens SG Private Banking dan ook te mijden.

In Europa zullen de toeleveranciers (Continental, Faurecia, Valeo, Michelin, ArcelorMittal enzovoort als eerste de gevolgen ondervinden van de ingrepen bij de Amerikaanse constructeurs.

In België ziet SG Private Banking vooral risico's bij Umicore, Bekaert en Melexis.

Een akkoord blijft mogelijk, maar dit zal extra tijd vragen. En tijd is nu precies waar het de Amerikaanse constructeurs aan ontbreekt. Er zullen zelfs overbruggingskredieten nodig zijn om het einde van het jaar te halen. Ondertussen liet het ministerie alvast weten dat het in tussentijd faillissementen in de sector zal voorkomen. Hoe en wanneer de problemen zullen aangepakt worden, is niet te voorspellen. Vast staat dat de ingrepen drastisch zullen zijn, gaande van (gedeeltelijke) nationaliseringen, over een van overheidswege aangestelde 'autotsaar', tot Chapter 11.De bedrijfsmodellen van de Amerikaanse constructeurs zullen volgens SG Private Banking volledig moeten herzien worden: flexibelere productie, minder merken, evenwichtigere mix, conservatievere financiering. Het 'too big to fail'-principe lijkt niet langer op te gaan. Psychologisch lijkt men alvast bereid om één van de Big Three op te offeren. Sociaal en economisch zijn de gevolgen van een faillissement evenwel verstrekkend.Kortom, SG Private Banking meent dat zowel de overheid als de vakbonden zich voldoende flexibel zullen opstellen om echte faillissementen in de sector te vermijden.Dit belet niet dat de aandeelhouders er bekaaid kunnen van afkomen. Zowel GM als Ford zijn volgens SG Private Banking dan ook te mijden. In Europa zullen de toeleveranciers (Continental, Faurecia, Valeo, Michelin, ArcelorMittal enzovoort als eerste de gevolgen ondervinden van de ingrepen bij de Amerikaanse constructeurs. In België ziet SG Private Banking vooral risico's bij Umicore, Bekaert en Melexis.