Vorig jaar verlaagde de Reserve Bank of Australia haar basisrente met 125 basispunten, maar heeft daarmee niet kunnen verhinderen dat de Australische dollar sterk bleef.

Momenteel bedraagt die basisrente nog steeds 3%, wat één van de hoogste in de geïndustrialiseerde landen is.

Ray Attrill, co-head foreign exchange strategy bij National Australia Bank in Sidney, is van mening dat een rentedaling nog niet voor 100% is verrekend door de financiële markten.

Van inflatiegevaar is geen sprake, zodat die een verlaging van de rente niet in de weg staat.

Vorig jaar verlaagde de Reserve Bank of Australia haar basisrente met 125 basispunten, maar heeft daarmee niet kunnen verhinderen dat de Australische dollar sterk bleef. Momenteel bedraagt die basisrente nog steeds 3%, wat één van de hoogste in de geïndustrialiseerde landen is. Ray Attrill, co-head foreign exchange strategy bij National Australia Bank in Sidney, is van mening dat een rentedaling nog niet voor 100% is verrekend door de financiële markten. Van inflatiegevaar is geen sprake, zodat die een verlaging van de rente niet in de weg staat.