In het algemeen zet Atenor Group de ontwikkeling van haar portefeuille voort, die momenteel 12 projecten bevat en goed is voor een te ontwikkelen oppervlakte van ongeveer 660.000 m² op uitgelezen sites.

Als er zich geen belangrijke onvoorziene gebeurtenissen voordoen die eigen zijn aan Atenor Group of die van macro-economische aard zijn, zouden de jaarresultaten van 2013 in de buurt moeten liggen van de jaarresultaten van 2012.

In het algemeen zet Atenor Group de ontwikkeling van haar portefeuille voort, die momenteel 12 projecten bevat en goed is voor een te ontwikkelen oppervlakte van ongeveer 660.000 m² op uitgelezen sites. Als er zich geen belangrijke onvoorziene gebeurtenissen voordoen die eigen zijn aan Atenor Group of die van macro-economische aard zijn, zouden de jaarresultaten van 2013 in de buurt moeten liggen van de jaarresultaten van 2012.