"De recordresultaten van 2008 van meer dan 41 miljoen euro mogen de huidige economische en financiële crisis niet doen vergeten. De stemming door de Algemene Vergadering om het dividend ongewijzigd te laten op € 2,6 bruto per

aandeel getuigt vast en zeker van een voorzichtige houding, maar bekrachtigt tevens de wil om een beleid van regelmatige en aantrekkelijke vergoeding voor de aandeelhouder te handhaven.

De economische crisis zal de komende maanden een invloed hebben op de resultaten en de activiteiten van Atenor, maar dankzij het ontwikkelingspotentieel van de groep op lange termijn en haar vermogen om waarde te creëren zou de voortzetting in de toekomst van een dergelijk beleid voor de vergoeding van het kapitaal mogelijk moeten zijn."

"De recordresultaten van 2008 van meer dan 41 miljoen euro mogen de huidige economische en financiële crisis niet doen vergeten. De stemming door de Algemene Vergadering om het dividend ongewijzigd te laten op € 2,6 bruto per aandeel getuigt vast en zeker van een voorzichtige houding, maar bekrachtigt tevens de wil om een beleid van regelmatige en aantrekkelijke vergoeding voor de aandeelhouder te handhaven. De economische crisis zal de komende maanden een invloed hebben op de resultaten en de activiteiten van Atenor, maar dankzij het ontwikkelingspotentieel van de groep op lange termijn en haar vermogen om waarde te creëren zou de voortzetting in de toekomst van een dergelijk beleid voor de vergoeding van het kapitaal mogelijk moeten zijn."