Het nettodividend (na inhouding roerende voorheffing (RV)) zal 1,50 euro per gewoon aandeel bedragen (25% RV).

Het nettodividend (na inhouding roerende voorheffing (RV)) zal 1,50 euro per gewoon aandeel bedragen (25% RV).