Het nettodividend (na inhouding roerende voorheffing (RV)) zal

1,50 euro per gewoon aandeel bedragen (25% RV).

De materialisatie van dit dividend zal resulteren in de creatie van een coupon nummer 8.