Bij gebrek aan belangrijke gebeurtenissen zouden de resultaten voor boekjaar 2010, zoals eerder aangekondigd, sterk moeten aanleunen bij een evenwicht of zelfs lichtjes negatief zijn, nadat rekening werd gehouden met de waarschijnlijke verkoop van het tweede deel van het project SOUTH CITY (het gebouw BROODTHAERS).

De thesaurie van de Groep, vermeerderd met de obligatielening die in januari 2010 werd uitgegeven, is ruimschoots voldoende om de valorisatie van de portefeuille voort te zetten en over te gaan tot de aankoop van nieuwe projecten.

Bij gebrek aan belangrijke gebeurtenissen zouden de resultaten voor boekjaar 2010, zoals eerder aangekondigd, sterk moeten aanleunen bij een evenwicht of zelfs lichtjes negatief zijn, nadat rekening werd gehouden met de waarschijnlijke verkoop van het tweede deel van het project SOUTH CITY (het gebouw BROODTHAERS). De thesaurie van de Groep, vermeerderd met de obligatielening die in januari 2010 werd uitgegeven, is ruimschoots voldoende om de valorisatie van de portefeuille voort te zetten en over te gaan tot de aankoop van nieuwe projecten.