Tijdens het eerste kwartaal van 2013 hebben de procedures voor de projecten in de portefeuille een gunstige ontwikkeling gekend, maar de geplande timing voor de uitvoering van de projecten kan wel wijzigen.

De vastgoedmarkt voor zowel woningen als kantoren is trouwens nauw verbonden met de evolutie van de economische conjunctuur, vooral in België, maar ook in Boedapest en Boekarest, waar we aanwezig zijn.

Niettegenstaande de bevredigende evolutie van de commercialisering van de projecten in de portefeuille gedurende

de afgelopen maanden blijft Atenor voorzichtig in dit stadium over de timing van de toekomstige resultaten en het verwachte rentabiliteitsniveau vanwege het algemene heersende klimaat van onzekerheid.

Tijdens het eerste kwartaal van 2013 hebben de procedures voor de projecten in de portefeuille een gunstige ontwikkeling gekend, maar de geplande timing voor de uitvoering van de projecten kan wel wijzigen. De vastgoedmarkt voor zowel woningen als kantoren is trouwens nauw verbonden met de evolutie van de economische conjunctuur, vooral in België, maar ook in Boedapest en Boekarest, waar we aanwezig zijn. Niettegenstaande de bevredigende evolutie van de commercialisering van de projecten in de portefeuille gedurende de afgelopen maanden blijft Atenor voorzichtig in dit stadium over de timing van de toekomstige resultaten en het verwachte rentabiliteitsniveau vanwege het algemene heersende klimaat van onzekerheid.