Theodoor Gilissen Bankiers ziet vooral een verschuiving van orders naar 2015 en hebben de taxaties voor dat jaar verhoogd. Per saldo daalt de winsttaxatie over 2014 en 2015 samen maar met 3%.

ASML is verreweg het best gepositioneerd om te profiteren van de hoge vraag naar semiconductors op lange termijn (toe nemende vraag naar mobiele producten, Internet of Things).

De balans is met EUR 1 mrd netto cash zeer sterk. Theodoor Gilissen Bankiers herhaalt het advies Aanbevolen en het koersdoel blijft staan op EUR 87.

Theodoor Gilissen Bankiers ziet vooral een verschuiving van orders naar 2015 en hebben de taxaties voor dat jaar verhoogd. Per saldo daalt de winsttaxatie over 2014 en 2015 samen maar met 3%. ASML is verreweg het best gepositioneerd om te profiteren van de hoge vraag naar semiconductors op lange termijn (toe nemende vraag naar mobiele producten, Internet of Things). De balans is met EUR 1 mrd netto cash zeer sterk. Theodoor Gilissen Bankiers herhaalt het advies Aanbevolen en het koersdoel blijft staan op EUR 87.