Dit retail park werd in 2006 volledig gerenoveerd door Redevco en vormt een goede opportuniteit voor Ascencio en past perfect in de vastgelegde strategie.

Deze aankoop vertegenwoordigt een waardeverhoging van de portefeuille van de vastgoedbevak in de orde van 3,95% (op basis van de reële waarde van de gebouwen op 30 september 2008). Het overnamebedrag is niet groter dan de investeringswaarde1 van de site zoals vastgelegd door de Vastgoeddeskundige van de vastgoedbevak op 9 oktober 2008.

Dit retail park, helemaal in het teken van de handelsactiviteit, strekt zich uit over een oppervlakte van 9.334 m² bruto en biedt 253 parkeerplaatsen.

Op dit ogenblik is de site voor 100% verhuurd. De belangrijkste huurders zijn Carrefour, Dreamland, Sportsworld en Auto 5. Enkele kleine winkels vervolledigen het aanbod en zorgen ervoor dat een complementair gamma aan diensten wordt aangeboden.

De afgesloten huurcontracten zijn van het traditionele handelstype. Ze hebben een gemiddelde looptijd van 9 jaar en lopen gemiddeld nog over een resterende periode van 8 jaar. Bovendien bestaat er een erfpacht, toegekend aan Shell Belgian nv voor het benzinestation, die nog voor 77 jaar actief is.

De financiering van deze aankoop zal via bankschuld gebeuren en brengt de schuldgraad van de vastgoedbevak op 44,15% (tegenover 42,05% op 30 september 2008.

Dit retail park werd in 2006 volledig gerenoveerd door Redevco en vormt een goede opportuniteit voor Ascencio en past perfect in de vastgelegde strategie.Deze aankoop vertegenwoordigt een waardeverhoging van de portefeuille van de vastgoedbevak in de orde van 3,95% (op basis van de reële waarde van de gebouwen op 30 september 2008). Het overnamebedrag is niet groter dan de investeringswaarde1 van de site zoals vastgelegd door de Vastgoeddeskundige van de vastgoedbevak op 9 oktober 2008.Dit retail park, helemaal in het teken van de handelsactiviteit, strekt zich uit over een oppervlakte van 9.334 m² bruto en biedt 253 parkeerplaatsen.Op dit ogenblik is de site voor 100% verhuurd. De belangrijkste huurders zijn Carrefour, Dreamland, Sportsworld en Auto 5. Enkele kleine winkels vervolledigen het aanbod en zorgen ervoor dat een complementair gamma aan diensten wordt aangeboden.De afgesloten huurcontracten zijn van het traditionele handelstype. Ze hebben een gemiddelde looptijd van 9 jaar en lopen gemiddeld nog over een resterende periode van 8 jaar. Bovendien bestaat er een erfpacht, toegekend aan Shell Belgian nv voor het benzinestation, die nog voor 77 jaar actief is.De financiering van deze aankoop zal via bankschuld gebeuren en brengt de schuldgraad van de vastgoedbevak op 44,15% (tegenover 42,05% op 30 september 2008.