Kapitaalverhoging voor een maximaal bedrag van EUR 40.536.500

Uitgifteprijs : EUR 34,00 per nieuw aandeel Ascencio, wat een korting van 13,7% ten opzichte van de slotkoers van maandag 11 oktober 2010 vertegenwoordigt (na onthechting van het dividendrecht van het op 30 september 2010 afgesloten boekjaar)

5 voorkeurrechten geven recht om in te schrijven op 2 nieuwe aandelen

De aandeelhouders Familie Mestdagh (en aan hen verwante personen), AG Insurance en Groep de Meester hebben zich ertoe verbonden hun voorkeurrechten uit te oefenen ten belope van een minimumbedrag van EUR 24.505.942

Onthechting van coupon nr. 4 die het voorkeurrecht vertegenwoordigt en onthechting van coupon nr. 5 die het dividendrecht voor het op 30 september 2010 afgesloten boekjaar vertegenwoordigt: 12 oktober 2010 na sluiting van de beurs

De inschrijvingsperiode loopt van 13 oktober 2010 tot en met 27 oktober 2010

Versnelde private plaatsing van de niet-uitgeoefende

voorkeurrechten in de vorm van scripts in principe op 29 oktober 2010

De nieuwe aandelen zullen geleverd worden met coupon nr. 6 en daarop volgende aangehecht

ING en Petercam treden op als Joint Bookrunners

Kapitaalverhoging voor een maximaal bedrag van EUR 40.536.500 Uitgifteprijs : EUR 34,00 per nieuw aandeel Ascencio, wat een korting van 13,7% ten opzichte van de slotkoers van maandag 11 oktober 2010 vertegenwoordigt (na onthechting van het dividendrecht van het op 30 september 2010 afgesloten boekjaar) 5 voorkeurrechten geven recht om in te schrijven op 2 nieuwe aandelen De aandeelhouders Familie Mestdagh (en aan hen verwante personen), AG Insurance en Groep de Meester hebben zich ertoe verbonden hun voorkeurrechten uit te oefenen ten belope van een minimumbedrag van EUR 24.505.942 Onthechting van coupon nr. 4 die het voorkeurrecht vertegenwoordigt en onthechting van coupon nr. 5 die het dividendrecht voor het op 30 september 2010 afgesloten boekjaar vertegenwoordigt: 12 oktober 2010 na sluiting van de beurs De inschrijvingsperiode loopt van 13 oktober 2010 tot en met 27 oktober 2010 Versnelde private plaatsing van de niet-uitgeoefende voorkeurrechten in de vorm van scripts in principe op 29 oktober 2010 De nieuwe aandelen zullen geleverd worden met coupon nr. 6 en daarop volgende aangehecht ING en Petercam treden op als Joint Bookrunners