Netto resultaat: 7,2 miljoen EUR (2,9 miljoen EUR voor het vorige boekjaar)

Waardevermeerdering van de vastgoedportefeuille (bij constante consolidatiekring) 0,3%

Voorstel van brutodividend 2,7176 EUR/aandeel

Investeringscapaciteit van 80 miljoen EUR na succesvolle kapitaalverhoging

Netto resultaat: 7,2 miljoen EUR (2,9 miljoen EUR voor het vorige boekjaar) Waardevermeerdering van de vastgoedportefeuille (bij constante consolidatiekring) 0,3% Voorstel van brutodividend 2,7176 EUR/aandeel Investeringscapaciteit van 80 miljoen EUR na succesvolle kapitaalverhoging