De bruto-opbrengst van het aanbod van de nieuwe aandelen bedraagt dus het aangekondigde maximum van 81.502.605 EUR.

Dankzij deze verhoging van haar eigen vermogen, beschikt de vennootschap voortaan over een investeringscapaciteit van 100 miljoen EUR alvorens haar schuldratio opnieuw de 50% drempel, die ze gepast vindt, bereikt.

De bruto-opbrengst van het aanbod van de nieuwe aandelen bedraagt dus het aangekondigde maximum van 81.502.605 EUR. Dankzij deze verhoging van haar eigen vermogen, beschikt de vennootschap voortaan over een investeringscapaciteit van 100 miljoen EUR alvorens haar schuldratio opnieuw de 50% drempel, die ze gepast vindt, bereikt.