De huurinkomsten zijn stabiel gebleven in het eerste kwartaal van het boekjaar 2010 en bedragen 4,533 miljoen EUR tegenover 4,530 miljoen EUR voor het eerste kwartaal van vorig boekjaar.

Het lopende nettoresultaat bedroeg 2,603 miljoen EUR voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2009, ofwel een stijging met 12,6% in vergelijking met het lopende nettoresultaat dat werd geboekt op 31 december 2008 (2,311 miljoen EUR).

Het nettoresultaat van het eerste kwartaal van het boekjaar 2010 werd vastgesteld op 3,125 miljoen EUR tegenover een verlies van 5,339 miljoen EUR voor dezelfde periode tijdens het boekjaar 2009.

De variatie van de reële waarde van de financiële instrumenten (norm IAS 39) heeft deze keer een positieve impact gehad op het nettoresultaat van 0,485 miljoen EUR. De reële waarde van de vastgoedportefeuille is dan weer stabiel gebleven bij een constante perimeter. De schuldgraad bedroeg op 31 december 2009 45,92% tegenover 45,31% op 30 september 2009.

De intrinsieke waarde per aandeel werd vastgesteld op 47,64 EUR op 31 december 2009 tegen 46,58 EUR voor het boekjaar (na de betaling van het dividend).

De huurinkomsten zijn stabiel gebleven in het eerste kwartaal van het boekjaar 2010 en bedragen 4,533 miljoen EUR tegenover 4,530 miljoen EUR voor het eerste kwartaal van vorig boekjaar. Het lopende nettoresultaat bedroeg 2,603 miljoen EUR voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2009, ofwel een stijging met 12,6% in vergelijking met het lopende nettoresultaat dat werd geboekt op 31 december 2008 (2,311 miljoen EUR). Het nettoresultaat van het eerste kwartaal van het boekjaar 2010 werd vastgesteld op 3,125 miljoen EUR tegenover een verlies van 5,339 miljoen EUR voor dezelfde periode tijdens het boekjaar 2009. De variatie van de reële waarde van de financiële instrumenten (norm IAS 39) heeft deze keer een positieve impact gehad op het nettoresultaat van 0,485 miljoen EUR. De reële waarde van de vastgoedportefeuille is dan weer stabiel gebleven bij een constante perimeter. De schuldgraad bedroeg op 31 december 2009 45,92% tegenover 45,31% op 30 september 2009. De intrinsieke waarde per aandeel werd vastgesteld op 47,64 EUR op 31 december 2009 tegen 46,58 EUR voor het boekjaar (na de betaling van het dividend).