Daarnaast heeft Arseus op 21 december 25.327 aandelen verworven via een block trade, buiten de beurs, tegen een prijs per aandeel van € 15,10, i.e. in totaal € 382.438.

De machtiging tot inkoop van eigen aandelen aan de Raad van Bestuur werd tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van 16 juni 2009 hernieuwd.

Voorafgaand aan deze transacties had Arseus al 611.247 eigen aandelen in bezit. Als gevolg van de transacties zoals hierboven vermeld, bezit Arseus nu 651.775 aandelen, of 2,08% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Daarnaast heeft Arseus op 21 december 25.327 aandelen verworven via een block trade, buiten de beurs, tegen een prijs per aandeel van € 15,10, i.e. in totaal € 382.438. De machtiging tot inkoop van eigen aandelen aan de Raad van Bestuur werd tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van 16 juni 2009 hernieuwd. Voorafgaand aan deze transacties had Arseus al 611.247 eigen aandelen in bezit. Als gevolg van de transacties zoals hierboven vermeld, bezit Arseus nu 651.775 aandelen, of 2,08% van het totaal aantal uitstaande aandelen.