Het bedrijf heeft duidelijk de voorkeur gegeven aan de margegroei boven omzetgroei. De marge is met 2,50% gestegen tijdens de verslagperiode, wat neerkomt op een positief effect van 3,30 miljoen euro.

Ger van Jeveren, CEO van Arseus, had volgende commentaar op de omzetcijfers: "We kunnen terugkijken op een bevredigend eerste kwartaal van 2013. Fagron en Corilus presteerden onverminderd sterk, terwijl de omzetontwikkeling bij Healthcare Solutions en Healthcare Specialties werd beïnvloed door het continue proces van optimalisatie van het productportfolio en door de onduidelijkheid en onzekerheid in West-Europa over tandheelkundige vergoedingen."

De voortdurende strategische focus op innovatieve producten en concepten met substantiële toegevoegde waarde heeft invloed gehad op de omzetontwikkeling van Arseus in het eerste kwartaal van 2013.

Het schrappen van producten en distributies met een lagere marge bij Fagron, Healthcare Specialties en Healthcare Solutions had een effect van 4 miljoen euro op de omzet in het eerste kwartaal van 2013.

Door het consequent optimaliseren van het productportfolio is de brutomarge van Arseus in het eerste kwartaal van 2013 met 2,50% gestegen in vergelijking met dezelfde periode in 2012.

Van Jeveren handhaafde in de toelichting op de cijfers de guidance voor het lopende boekjaar: "Wij zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet en bevestigen dan ook onze eerder uitgesproken verwachtingen voor geheel 2013."

Het bedrijf heeft duidelijk de voorkeur gegeven aan de margegroei boven omzetgroei. De marge is met 2,50% gestegen tijdens de verslagperiode, wat neerkomt op een positief effect van 3,30 miljoen euro. Ger van Jeveren, CEO van Arseus, had volgende commentaar op de omzetcijfers: "We kunnen terugkijken op een bevredigend eerste kwartaal van 2013. Fagron en Corilus presteerden onverminderd sterk, terwijl de omzetontwikkeling bij Healthcare Solutions en Healthcare Specialties werd beïnvloed door het continue proces van optimalisatie van het productportfolio en door de onduidelijkheid en onzekerheid in West-Europa over tandheelkundige vergoedingen." De voortdurende strategische focus op innovatieve producten en concepten met substantiële toegevoegde waarde heeft invloed gehad op de omzetontwikkeling van Arseus in het eerste kwartaal van 2013. Het schrappen van producten en distributies met een lagere marge bij Fagron, Healthcare Specialties en Healthcare Solutions had een effect van 4 miljoen euro op de omzet in het eerste kwartaal van 2013. Door het consequent optimaliseren van het productportfolio is de brutomarge van Arseus in het eerste kwartaal van 2013 met 2,50% gestegen in vergelijking met dezelfde periode in 2012. Van Jeveren handhaafde in de toelichting op de cijfers de guidance voor het lopende boekjaar: "Wij zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet en bevestigen dan ook onze eerder uitgesproken verwachtingen voor geheel 2013."