De machtiging tot inkoop van eigen aandelen aan de Raad van Bestuur werd tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 juni 2009 hernieuwd.

Daarnaast heeft Arseus op 28 maart 2013 13.000 eigen aandelen verworven via een block trade.

Voorafgaand aan deze transacties had Arseus al 960.296 eigen aandelen in bezit. Als gevolg van de transacties zoals hierboven vermeld, bezit Arseus nu 974.546 aandelen, of 3,12% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

De machtiging tot inkoop van eigen aandelen aan de Raad van Bestuur werd tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 juni 2009 hernieuwd. Daarnaast heeft Arseus op 28 maart 2013 13.000 eigen aandelen verworven via een block trade. Voorafgaand aan deze transacties had Arseus al 960.296 eigen aandelen in bezit. Als gevolg van de transacties zoals hierboven vermeld, bezit Arseus nu 974.546 aandelen, of 3,12% van het totaal aantal uitstaande aandelen.