In de eerste plaats staat de concurrentiekracht van opkomende markten de afgelopen jaren onder druk als gevolg van een snelle loongroei (in China en verschillende andere opkomende economieën zelfs met dubbele cijfers) en onvoldoende investeringen in infrastructuur (Brazilië, Zuid-Afrika, Rusland).

De groei van de arbeidsproductiviteit blijft in de meeste opkomende markten positief, maar is de afgelopen jaren flink afgevlakt.

Ten tweede is het verschil tussen de groei in de opkomende wereld en die in de VS en Europa gedaald van 7 procentpunten in 2009 tot circa 4 procentpunten nu.

In de VS en Japan is de groeidynamiek momenteel meer bemoedigend dan in de meeste opkomende economieën.

Voor beleggers in ontwikkelde economieën die op zoek zijn naar groei is het minder vanzelfsprekend geworden om op zoek te gaan in opkomende markten.

De afgelopen kwartalen hebben we gezien dat de groei van de bedrijfswinsten in opkomende markten duidelijk achterblijven bij de winstgroei in ontwikkelde markten.

In de eerste plaats staat de concurrentiekracht van opkomende markten de afgelopen jaren onder druk als gevolg van een snelle loongroei (in China en verschillende andere opkomende economieën zelfs met dubbele cijfers) en onvoldoende investeringen in infrastructuur (Brazilië, Zuid-Afrika, Rusland). De groei van de arbeidsproductiviteit blijft in de meeste opkomende markten positief, maar is de afgelopen jaren flink afgevlakt. Ten tweede is het verschil tussen de groei in de opkomende wereld en die in de VS en Europa gedaald van 7 procentpunten in 2009 tot circa 4 procentpunten nu. In de VS en Japan is de groeidynamiek momenteel meer bemoedigend dan in de meeste opkomende economieën. Voor beleggers in ontwikkelde economieën die op zoek zijn naar groei is het minder vanzelfsprekend geworden om op zoek te gaan in opkomende markten. De afgelopen kwartalen hebben we gezien dat de groei van de bedrijfswinsten in opkomende markten duidelijk achterblijven bij de winstgroei in ontwikkelde markten.