Kirchner wil namelijk het statuut van de uitstaande obligaties wijzigen in zoverre dat ze niet meer opeisbaar zouden zijn door de bezitters er van. Alles kadert in de strijd die Kirchner voert tegen een aantal Amerikaanse hedge funds, door Kirchner 'aasgieren' genoemd.

Argentinië dreigt zichzelf buitenspel te zetten door eenzijdig de spelregels te verbreken. Daardoor kan het land geruime tijd afgesneden worden van de financiële markten. Kirchner blijkt voorlopig echter geen duimbreed te willen toegeven aan de speculanten, zodat de patstelling nog wel even kan blijven duren.

Kirchner wil namelijk het statuut van de uitstaande obligaties wijzigen in zoverre dat ze niet meer opeisbaar zouden zijn door de bezitters er van. Alles kadert in de strijd die Kirchner voert tegen een aantal Amerikaanse hedge funds, door Kirchner 'aasgieren' genoemd. Argentinië dreigt zichzelf buitenspel te zetten door eenzijdig de spelregels te verbreken. Daardoor kan het land geruime tijd afgesneden worden van de financiële markten. Kirchner blijkt voorlopig echter geen duimbreed te willen toegeven aan de speculanten, zodat de patstelling nog wel even kan blijven duren.