De reacties bij de zogenaamde veilige vluchthavens, zoals goud, obligaties, de Japanse yen enzovoort waren verdeeld. Maar volgens Vincent Juvyns van JP Morgan Chase Private Banking was er van paniekreacties eigenlijk nergens sprake, de financiële markten reageerden relatief kalm.

Het is daarbij belangrijk om op te merken dat de default er al geruime tijd zat aan te komen, zodat de beleggers er op voorbereid waren. Van een echt drama was volgens Juvyns dan ook sprake. Besmetting richting andere markten, zo die er al komt, zal naar waarschijnlijkheid slechts een tijdelijk karakter hebben.

De reacties bij de zogenaamde veilige vluchthavens, zoals goud, obligaties, de Japanse yen enzovoort waren verdeeld. Maar volgens Vincent Juvyns van JP Morgan Chase Private Banking was er van paniekreacties eigenlijk nergens sprake, de financiële markten reageerden relatief kalm. Het is daarbij belangrijk om op te merken dat de default er al geruime tijd zat aan te komen, zodat de beleggers er op voorbereid waren. Van een echt drama was volgens Juvyns dan ook sprake. Besmetting richting andere markten, zo die er al komt, zal naar waarschijnlijkheid slechts een tijdelijk karakter hebben.