De zaak bij het Gerecht gaat terug tot bij de Europese Commissie. Die oordeelde in 2014 dat de garantieregeling voor de gedupeerde Arco-coöperanten van de regering-Leterme tegenstrijdig is met de Europese staatssteunregels. Bijgevolg moest het voordeel dat Arco dankzij de regeling genoot, aan de staat terugbetaald worden.

De regering ging tegen de beslissing in beroep bij het Gerecht van het EU-Hof. Maar in 2015 stelde het Gerecht de behandeling van de zaak uit, in afwachting van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Eind 2016 vonniste het Europees Hof van Justitie dat de depositogarantieregeling in strijd was met het Europees recht. Na die uitspraak, die bindend is, moest het Gerecht zich enkel nog uitspreken over andere aspecten van de beslissing van de Europese Commissie waartegen België beroep aangetekend had. Zo werd destijds ook een verbod opgelegd om, op grond van de garantieregeling, een oplossing uit te werken waarbij de Arco-coöperanten zouden worden terugbetaald.

'Geen passende maatregel'

Dat verbod is nu dus nietig verklaard omdat het volgens het Gerecht 'geen passende maatregel is om de door de toekenning van onrechtmatige staatssteun vervalste mededinging te herstellen'. Het Gerecht wijst er onder meer op dat de terugvordering bij Arco van de onrechtmatige steun, volstond om het concurrentievoordeel te neutraliseren. De rechtbank voegt ook toe dat de Commissie niet heeft geoordeeld dat de coöperanten zelf staatssteun hadden ontvangen.

Hoewel de uitspraak van het Gerecht, die de oude garantieregeling betrof, dus goed nieuws lijkt voor de Arco-coöperanten, is het nog niet duidelijk welke invloed de uitspraak van het Gerecht zal hebben op een eventuele andere vergoedingsregeling. Afgelopen zomer kwam de federale regering een vergoeding van de 800.000 gedupeerde Arco-coöperanten overeen, gekoppeld aan de beursgang van Belfius.

Opening

Het juridisch advieskantoor Deminor reageert een beetje verrast op de uitspraak van het Gerecht bij het Europees Hof Justitie in Luxemburg. 'In de praktijk betekent dit dat een opening is gecreëerd om betalingen te doen aan Arco-coöperanten, waarbij de staat tussen zou komen. En zonder dat Europa nog een oordeel moet vellen', zegt Erik Bomans van Deminor. Het arrest neemt voor een uitbetaling aan coöperanten de onzekerheid rond de mededingingsregels weg, klinkt het.

Maar dan rest volgens Bomans de vraag of zo'n regeling niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, en dat is materie voor de Belgische rechtsorde, het Grondwettelijk Hof. Toen het Grondwettelijk Hof de waarborgregeling in navolging van het Europees Hof van Justitie afwees, was de uitspraak met betrekking tot het gelijkheidsbeginsel niet eenduidig, zo klinkt het bij het advieskantoor.

Deminor pleit al langer voor een schadevergoeding in het kader van een minnelijke regeling. Het advieskantoor procedeert namens coöperanten tegen onder meer Belfius.

De zaak bij het Gerecht gaat terug tot bij de Europese Commissie. Die oordeelde in 2014 dat de garantieregeling voor de gedupeerde Arco-coöperanten van de regering-Leterme tegenstrijdig is met de Europese staatssteunregels. Bijgevolg moest het voordeel dat Arco dankzij de regeling genoot, aan de staat terugbetaald worden.De regering ging tegen de beslissing in beroep bij het Gerecht van het EU-Hof. Maar in 2015 stelde het Gerecht de behandeling van de zaak uit, in afwachting van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Eind 2016 vonniste het Europees Hof van Justitie dat de depositogarantieregeling in strijd was met het Europees recht. Na die uitspraak, die bindend is, moest het Gerecht zich enkel nog uitspreken over andere aspecten van de beslissing van de Europese Commissie waartegen België beroep aangetekend had. Zo werd destijds ook een verbod opgelegd om, op grond van de garantieregeling, een oplossing uit te werken waarbij de Arco-coöperanten zouden worden terugbetaald.Dat verbod is nu dus nietig verklaard omdat het volgens het Gerecht 'geen passende maatregel is om de door de toekenning van onrechtmatige staatssteun vervalste mededinging te herstellen'. Het Gerecht wijst er onder meer op dat de terugvordering bij Arco van de onrechtmatige steun, volstond om het concurrentievoordeel te neutraliseren. De rechtbank voegt ook toe dat de Commissie niet heeft geoordeeld dat de coöperanten zelf staatssteun hadden ontvangen.Hoewel de uitspraak van het Gerecht, die de oude garantieregeling betrof, dus goed nieuws lijkt voor de Arco-coöperanten, is het nog niet duidelijk welke invloed de uitspraak van het Gerecht zal hebben op een eventuele andere vergoedingsregeling. Afgelopen zomer kwam de federale regering een vergoeding van de 800.000 gedupeerde Arco-coöperanten overeen, gekoppeld aan de beursgang van Belfius.Het juridisch advieskantoor Deminor reageert een beetje verrast op de uitspraak van het Gerecht bij het Europees Hof Justitie in Luxemburg. 'In de praktijk betekent dit dat een opening is gecreëerd om betalingen te doen aan Arco-coöperanten, waarbij de staat tussen zou komen. En zonder dat Europa nog een oordeel moet vellen', zegt Erik Bomans van Deminor. Het arrest neemt voor een uitbetaling aan coöperanten de onzekerheid rond de mededingingsregels weg, klinkt het.Maar dan rest volgens Bomans de vraag of zo'n regeling niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, en dat is materie voor de Belgische rechtsorde, het Grondwettelijk Hof. Toen het Grondwettelijk Hof de waarborgregeling in navolging van het Europees Hof van Justitie afwees, was de uitspraak met betrekking tot het gelijkheidsbeginsel niet eenduidig, zo klinkt het bij het advieskantoor.Deminor pleit al langer voor een schadevergoeding in het kader van een minnelijke regeling. Het advieskantoor procedeert namens coöperanten tegen onder meer Belfius.