Het bedrijfsresultaat (EBITDA) daalde van USD 1,71 miljard in dezelfde periode in 2011 tot USD 1,32 miljard. Analisten hielden gemiddeld rekening met USD 1,25 miljard.

Het resultaat werd echter positief beïnvloed door gunstige opbrengsten uit CO2-emissierechten en de verkoop van de Luxemburgse technisch dienstverlener Paul Wurth.

Daartegenover stonden extra personeelslasten. De netto-EBITDA kwam uit op circa USD 1 miljard, iets beter dan verwacht.

ArcelorMittal maakte in december bekend USD 4,3 miljard af te schrijven op zijn Europese activiteiten. Het bedrijf heeft daarbovenop een extra last genomen van USD 0,5 miljard en USD 0,2 miljard aan herstructureringkosten.

Daardoor kwam het nettoverlies in het vierde kwartaal uit op bijna USD 4 miljard. De staalleveringen stegen met 1% op kwartaalbasis, terwijl de vraag naar ijzererts met 6% daalde.

De nettoschuld kwam uit op USD 21,8 miljard, iets minder dan waarmee de markt rekening had gehouden. Dat kwam omdat het werkkapitaal in de Verenigde Staten met USD 2 miljard werd teruggebracht. ArcelorMittal verwacht dit jaar USD 3,5 miljard te investeren.

Het bedrijf verwacht dit jaar een verbetering van het bedrijfsresultaat en de marges, een stijging met 20% van de ijzerertsleveringen en een lichte stijging (2 tot 3%) van de staalleveringen. De fragiele Europese economie blijft het bedrijf parten spelen.

Ook al stelt het bedrijfsresultaat het afgelopen kwartaal teleur, door de verrassende outlook voor dit jaar zal het aandeel niet aan waarde inboeten.

ABN Amro handhaaft de opinie kopen. De zorgen over de balans van het bedrijf zijn verdwenen na de aandelen- en obligatie-emissie afgelopen maand.

De koers van het aandeel bevindt zich onder het niveau van 2009, terwijl de kwakkelende wereldeconomie de resultaten minder negatief beïnvloedt dan gedacht. Het potentieel voor herstel is duidelijk aanwezig als de staalmarkt verbetert.

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) daalde van USD 1,71 miljard in dezelfde periode in 2011 tot USD 1,32 miljard. Analisten hielden gemiddeld rekening met USD 1,25 miljard. Het resultaat werd echter positief beïnvloed door gunstige opbrengsten uit CO2-emissierechten en de verkoop van de Luxemburgse technisch dienstverlener Paul Wurth. Daartegenover stonden extra personeelslasten. De netto-EBITDA kwam uit op circa USD 1 miljard, iets beter dan verwacht. ArcelorMittal maakte in december bekend USD 4,3 miljard af te schrijven op zijn Europese activiteiten. Het bedrijf heeft daarbovenop een extra last genomen van USD 0,5 miljard en USD 0,2 miljard aan herstructureringkosten. Daardoor kwam het nettoverlies in het vierde kwartaal uit op bijna USD 4 miljard. De staalleveringen stegen met 1% op kwartaalbasis, terwijl de vraag naar ijzererts met 6% daalde. De nettoschuld kwam uit op USD 21,8 miljard, iets minder dan waarmee de markt rekening had gehouden. Dat kwam omdat het werkkapitaal in de Verenigde Staten met USD 2 miljard werd teruggebracht. ArcelorMittal verwacht dit jaar USD 3,5 miljard te investeren. Het bedrijf verwacht dit jaar een verbetering van het bedrijfsresultaat en de marges, een stijging met 20% van de ijzerertsleveringen en een lichte stijging (2 tot 3%) van de staalleveringen. De fragiele Europese economie blijft het bedrijf parten spelen. Ook al stelt het bedrijfsresultaat het afgelopen kwartaal teleur, door de verrassende outlook voor dit jaar zal het aandeel niet aan waarde inboeten. ABN Amro handhaaft de opinie kopen. De zorgen over de balans van het bedrijf zijn verdwenen na de aandelen- en obligatie-emissie afgelopen maand. De koers van het aandeel bevindt zich onder het niveau van 2009, terwijl de kwakkelende wereldeconomie de resultaten minder negatief beïnvloedt dan gedacht. Het potentieel voor herstel is duidelijk aanwezig als de staalmarkt verbetert.