De staalleveringen daalden 8,3% en de gemiddelde staalprijzen daalden 4%. Het operationele resultaat plus afschrijvingen bedroeg $ 1.336 mln, beduidend lager dan aangegeven bij het tweede kwartaalbericht.

De opbrengstdaling was over de hele linie waarbij vooral Flat Carbon Europe opviel met een verlies van $ 385 mln mede door

$ 130 mln impairments en $ 90 mln herstructureringskosten. De eigen ijzerertsproductie bedroeg 14,3 mln tonnes (was 14,4 mln tonnes in het tweede kwartaal).

De nettoschuld steeg $ 1,2 mrd naar $ 23,2 mrd met een gemiddelde looptijd van 6,2 jaar. De liquiditeit bedroeg $ 13,4 mrd. Het jaardividend wordt voorgesteld op $ 0,20 (was $ 0,75).

Voor het vierde kwartaal wordt een ongeveer gelijk operationeel resultaat verwacht, zodat over het gehele jaar een operationeel resultaat plus afschrijvingen wordt behaald van $ 7 mrd.

De rating van Theodoor Gilissen Bankiers is kopen op grond van de lange termijn verwachtingen.

De staalleveringen daalden 8,3% en de gemiddelde staalprijzen daalden 4%. Het operationele resultaat plus afschrijvingen bedroeg $ 1.336 mln, beduidend lager dan aangegeven bij het tweede kwartaalbericht. De opbrengstdaling was over de hele linie waarbij vooral Flat Carbon Europe opviel met een verlies van $ 385 mln mede door $ 130 mln impairments en $ 90 mln herstructureringskosten. De eigen ijzerertsproductie bedroeg 14,3 mln tonnes (was 14,4 mln tonnes in het tweede kwartaal). De nettoschuld steeg $ 1,2 mrd naar $ 23,2 mrd met een gemiddelde looptijd van 6,2 jaar. De liquiditeit bedroeg $ 13,4 mrd. Het jaardividend wordt voorgesteld op $ 0,20 (was $ 0,75). Voor het vierde kwartaal wordt een ongeveer gelijk operationeel resultaat verwacht, zodat over het gehele jaar een operationeel resultaat plus afschrijvingen wordt behaald van $ 7 mrd. De rating van Theodoor Gilissen Bankiers is kopen op grond van de lange termijn verwachtingen.