Op korte termijn gaat Theodoor Gilissen Bankiers ervan uit dat een gematigd economisch herstel in Europa optreedt, met het accent op een relatief sterke groei in Noordwest Europa.

Voor Zuid Europa geldt een tijdelijk herstel vanuit de slechte economische situatie.

Op lange termijn zal de vraag naar staal vanuit de ontwikkelende landen hoog blijven.

In de ontwikkelde landen zal het staalgebruik relatief dalen ten opzichte van de groei van de dienstverleningsindustrie.

Arcelor is als industrieleider goed gepositioneerd voor sectorconsolidatie en zal door verdere achterwaartse consolidatie op termijn, middels de aankoop van ijzer- en kolenmijnen, de marktpositie versterken.

Te zijner tijd zal Arcelor waarschijnlijk het eigen aanbod van hoogwaardige staalproducten vergroten door (andere) fabrieken met hogere toegevoegde waarde aan te kopen. Theodoor Gilissen Bankiers heeft een advies aanbevolen.

Op korte termijn gaat Theodoor Gilissen Bankiers ervan uit dat een gematigd economisch herstel in Europa optreedt, met het accent op een relatief sterke groei in Noordwest Europa. Voor Zuid Europa geldt een tijdelijk herstel vanuit de slechte economische situatie. Op lange termijn zal de vraag naar staal vanuit de ontwikkelende landen hoog blijven. In de ontwikkelde landen zal het staalgebruik relatief dalen ten opzichte van de groei van de dienstverleningsindustrie. Arcelor is als industrieleider goed gepositioneerd voor sectorconsolidatie en zal door verdere achterwaartse consolidatie op termijn, middels de aankoop van ijzer- en kolenmijnen, de marktpositie versterken. Te zijner tijd zal Arcelor waarschijnlijk het eigen aanbod van hoogwaardige staalproducten vergroten door (andere) fabrieken met hogere toegevoegde waarde aan te kopen. Theodoor Gilissen Bankiers heeft een advies aanbevolen.